Έκθεση Μελετών για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των δώδεκα Αποστόλων

Έκθεση Μελετών

Οι τρεις προκαταρκτικές μελέτες για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια Διαγωνισμού Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα εκτίθενται στον Εκθεσιακό Χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13 από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου 2010.