Ενημέρωση από την 1η συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου (2/1/2011)

Πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη» Τριαντάφυλλου Μηταφίδη για άμεση συζήτηση και υιοθέτηση νέου κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου με στόχο τον εκδημοκρατισμό του

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου (Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011), ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΌΛΗ» Τριαντάφυλλος Μηταφίδης επεσήμανε την ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο κανονισμός λειτουργίας του με στόχο τον εκδημοκρατισμό του, και η πρότασή έγινε δεκτή από το προεδρείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης τόνισε την ανάγκη να απαλλαγεί το νέο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης -το συντομότερο δυνατό και χωρίς να αναμένει το λεγόμενο «πρότυπο κανονισμό του Καλλικράτη»- από τον μέχρι τώρα ισχύοντα αντιδημοκρατικό κανονισμό διεξαγωγής των εργασιών του, απαράδεκτο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν οι παράλληλοι μονόλογοι των επικεφαλής των παρατάξεων και η απαγόρευση σχολιασμού(!) των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης θύμισε επίσης ότι η «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» – προκάτοχος της κίνησης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΌΛΗ»-  έχει ήδη καταθέσει από το Μάρτιο του 2008 πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του  Δ.Σ., στη διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συσταθεί με απόφαση του απελθόντος Δ.Σ., η τελική διαμόρφωση της οποίας είναι η ακόλουθη:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αναμόρφωση του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελεί γεγονός κοινωνικής σημασίας για την πόλη.

Ο κανονισμός που θα διαμορφωθεί δεν πρέπει να είναι απλά ένα κείμενο που θα ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα κείμενο που θα ενδιαφέρει στενά τους δημοτικούς συμβούλους και τις δημοτικές παρατάξεις. Οφείλει με την εισαγωγή νέων θεσμών και φιλοσοφίας στην λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, να εισηγηθεί μια ουσιαστική αλλαγή των σχέσεων δήμου -πολίτη, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ενεργού κοινωνικού και επιστημονικού δυναμικού της πόλης, για την αποδοτικότερη λειτουργία της δημοτικής διοίκησης.

Ο νέος κανονισμός πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση ενός ουσιαστικού εκδημοκρατισμού των πολιτικών και διοικητικών λειτουργιών της αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διαφάνεια της δράσης της και τη διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου και της συμμετοχής. Στηριζόμενος στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που εξελίσσονται συνεχώς, στοχεύει στη μετουσίωση της αυτοδιοίκησης σε ζωντανό πυρήνα με τον πολίτη ενεργό παράγοντα και στήριγμα της δράσης της.

Στο νέο κανονισμό πρέπει να κατοχυρωθούν καινοτόμοι θεσμοί και λειτουργίες, έξω και πέρα από το στενό διαχειριστικό πνεύμα της σημερινής λειτουργίας του δημοτικού κώδικα. Με την ισχύ και εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού, προσδοκούμε ότι θα τεθούν σε κίνηση όλες οι ζωντανές δυνάμεις της πόλης μας και το Δημοτικό Συμβούλιο  θα αναδειχθεί σε όργανο οραματισμού, προγραμματισμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

Στο νέο κανονισμό εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου πιστεύουμε ότι πρέπει να κατοχυρώνονται απαρέγκλιτα τα ακόλουθα θέματα:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Να θεσμοθετηθεί η αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση όλων των διοικητικών οργάνων του Δήμου, των επιτροπών, των διοικήσεων νομικών προσώπων κ.λ.π.
  2. Να κατοχυρωθεί η ισοτιμία των δημοτικών παρατάξεων, ως αναγκαίος όρος για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών συγκλίσεων και συναινέσεων.
  3. Να εκσυγχρονισθεί ο τρόπος λειτουργίας των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναβαθμισθεί ο ρόλος του και να αποσυμφορηθεί από διαδικασίες διαχειριστικού χαρακτήρα.
  4. Να αναδειχθεί ευέλικτο διαχειριστικό όργανο στο ρόλο της Δημαρχιακής Επιτροπής στην οποία η εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων θα είναι εγγυημένη
  5. Να ενισχυθεί ο επιτελικός και ουσιαστικός χαρακτήρας του δημοτικού Συμβουλίου με την ουσιαστική συμβολή των μικτών Δημοτικών Επιτροπών όπου θεσμοθετείται η κοινωνική συμμετοχή για την υποβοήθηση του έργου του Δήμου και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της πόλης.
  6. Να κατοχυρωθούν οι διαπαραταξιακές Επιτροπές Διαφάνειας για τις προμήθειες, τις προσλήψεις προσωπικού, την πορεία των τεχνικών έργων.

Β.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  1. Να θεσμοθετηθεί ο δημοτικός έλεγχος μέσα από τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου ώστε κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα εισαγωγής προς συζήτηση θεμάτων που τον απασχολούν σε ειδικές τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Να παρέχεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης των απόψεων και των θέσεων των πολιτών με άμεση επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή μέσω της Επιτροπής Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Να κατοχυρωθεί η στελέχωση των επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου-  επιτροπές Κοινωνικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Παιδείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Επικοινωνίας και Πληροφόρησης- από το ανθρώπινο, ερευνητικό & επιστημονικό δυναμικό της πόλης μας.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η συζήτηση για την τελική διαμόρφωση του νέου κανονισμού δεν είναι μία τυπική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι υπόθεση όλων των πολιτών της Θεσσαλονίκης και  τελικά, ευθύνη όλων μας.

Κατοχυρώνοντας μια πρωτοποριακή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου σαν αυτή που περιγράψαμε, υποστηρίζουμε ένα πρότυπο μοντέλο δημοκρατικής αυτοδιοίκησης που θα βασίζεται στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο και τη συμμετοχή, τον εκατέρωθεν σεβασμό, τον ελεύθερο διάλογο.

Ένα μοντέλο πόλης όπου όλες οι προτάσεις και οι απόψεις έχουν ξεχωριστή σημασία και σπουδαιότητα.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ

Μάρτιος 2008


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο παρών  κανονισμός διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν 3463/2006, όπου δε αναφύεται θέμα ερμηνείας των διατάξεων του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το αληθές περιεχόμενο τους, οι δε σχετικές αποφάσεις του αποτελούν παράρτημα του παρόντος μ’ ευθύνη του προεδρείου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Άρθρο 1ο

Για την εκλογή του προεδρείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 92 του Ν 3463/2006 όπως ισχύει κάθε φορά. Για την εκλογή του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου επιδιώκεται, όπως και στη σύνθεση όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας που εκφράζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων σ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 2ο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 95 του Ν 3463/2006  και  ιδίως καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου σε συνεργασία με το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του κηρύσσει την έναρξη και λύση των συνεδριάσεων του, τηρεί την τάξη και γενικότερα μεριμνά για την τήρησή του παρόντος κανονισμού κατά τις συζητήσεις, προβαίνει στην εγγραφή ομιλητών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δίδει το λόγο σ’ αυτούς κατά τη σειρά εγγραφής τους στον κατάλογο ομιλητών, εισηγείται τα διάφορα θέματα ημερήσιας διάταξης ή ορίζει συμβούλους εισηγητές θεμάτων, θέτει σε ψηφοφορία τα διάφορα θέματα και αναγγέλλει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παίρνει το λόγο σε ζητήματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή προκειμένου να παράσχει πληροφορίες για την πορεία των αποφάσεων του συμβουλίου, επαναφέρει στο θέμα τους αγορητές και ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται, έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντονισμού των επιτροπών που συγκροτεί το δημοτικό συμβούλιο, αναθέτει σ’ αυτές την επεξεργασία και εισήγηση διαφόρων θεμάτων στο συμβούλιο, συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των αποφάσεων του συμβουλίου, μεριμνά για την προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και την πληρότητα των σχετικών φακέλων,  ενημερώνει τους δημοτικούς συμβούλους προ της συζήτησης, εφόσον του ζητηθεί, διεκπεραιώνει καθήκοντα που του αναθέτει το δημοτικό συμβούλιο, φροντίζει για τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων του συμβουλίου και την τήρηση της τάξης από τους παρευρισκομένους καθώς την παραχώρηση του δικαιώματος λόγου σ’ αυτούς όταν κρίνεται σκόπιμο από το συμβούλιο, υπογράφει τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και φροντίζει για τη βιβλιοδεσία τους. Σε συζήτηση επί του προσωπικού του ζητήματος τη θέση του μέχρι πέρατος συζήτησης του θέματος καταλαμβάνει ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 3ο

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σ’ όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται η αναλαμβάνει από τον κώδικα και τον παρόντα κανονισμό τα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο αντιπρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για τους παραπάνω λόγους, τον αναπληρώνει ο σύμβουλός του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση που και αυτός δε δύναται ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτά ο επόμενος κατά σειρά ψήφων προτίμησης κ.ο.κ.

Άρθρο 4ο

Γραμματέας δημοτικού συμβουλίου

Ο γραμματέας διαβάζει τον ονομαστικό κατάλογο των συμβούλων προς διαπίστωση της απαρτίας, κρατά πρόχειρα – συνοπτικά πρακτικά για τις τοποθετήσεις των συμβούλων, που υπογράφονται στο τέλος από τον ίδιο και τον πρόεδρο, σημειώνει τα ονόματα των ομιλητών και την σειρά εγγραφής τους στον κατάλογο ομιλητών, καθώς και την ψήφο καθενός συμβούλου με ιδιαίτερη μνεία στην περίπτωση αρνητικής ψήφου τους, φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους γραπτές εισηγήσεις, ομιλίες και έγγραφα, μεριμνά για τη μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων και γενικά εξασφαλίζει τη σωστή γραμματειακή εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αρθρο 5ο

Καθήκοντα- δικαιώματα δημοτικών συμβούλων

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι υποχρεούνται να συμμετέχουν σ΄ όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και σ΄ όλες τις επιτροπές που έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία των δήμων και κοινοτήτων ή τους αναθέτει το δημοτικό συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκπροσωπεί και εκφράζει τα συμφέροντα όλων των δημοτών και της πόλης και δε δεσμεύεται στη γνώμη του, παρά από το γενικότερο  ηθικό  και  κοινωνικό συμφέρον. Το αξίωμα του είναι τιμητικό και άμισθο.

2. Αν ένας σύμβουλος επιθυμεί να μην εκτελεί τα καθήκοντά του για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

3. Δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συζήτηση θέματος ή στην κατάρτιση μιας απόφασης δημοτικός σύμβουλος, αν ο ίδιος ή συγγενής του μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εξαρτά άμεσο υλικό συμφέρον. Σε περίπτωση συμμετοχής δημοτικού συμβούλου κατά παράβαση των παραπάνω η απόφαση είναι άκυρη, ο δε σύμβουλος υπέχει τις από το νόμο πειθαρχικές ευθύνες.

4. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των φακέλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από την επόμενη της πρόσκλησής τους και να ζητούν (δια μέσου του δημάρχου ή των αρμοδίων αντιδημάρχων), οι οποίοι υποχρεούνται προς τούτο, να παρέχουν πληροφορίες και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης επί των συζητούμενων θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, να παραχωρείται δε προς τούτο ειδικός χώρος για την απρόσκοπτη ενημέρωσή τους.

5.  Μέλος του Δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 6ο

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του προέδρου  τακτικά κάθε δεκαπέντε μέρες, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση  και υποχρεωτικά μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Ως ημέρα κατ’ αρχήν επιλέγεται η Πέμπτη.

2.  Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την οποία ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου καλεί τους συμβούλους στη συνεδρίαση, επιδίδεται τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις οπότε η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Για τα κατεπείγοντα θέματα που συζητούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 95 του Ν 3463/2006, δεν απαιτείται πρόσκληση. Το Δημοτικό  συμβούλιο  έχει δικαίωμα  να αποφασίζει  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον , να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό  με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3.  Μέχρι την επίδοση της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του συμβουλίου, κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου προσκομίζοντας σχετική εισήγηση, να περιληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα ή περισσότερα θέματα. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου, αυτός υποχρεούται να θέσει το θέμα στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά προτεινόμενα από το δήμαρχο θέματα.

4. To 1/3 των δημοτικών συμβούλων  μπορεί με αίτηση του προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να ζητήσει τη σύγκληση  του σώματος. Στην αίτηση περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το θέμα ή τα θέματα για τα οποία ζητείται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι μέρες το αργότερο, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση των αιτούντων και αποφασίζει μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση – πρόσκληση.

5.  Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να καλεί το συμβούλιο και όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων μιας παράταξης που εκπροσωπείται στο συμβούλιο.

6. Στις συνεδριάσεις με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας καλείται υποχρεωτικά και ο δήμαρχος, ο οποίος και μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων από το συμβούλιο.

7. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να καλούνται και να παρέχουν χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία δημοτικοί υπάλληλοί ή ιδιώτες, που κατά την κρίση του προέδρου ή του δημοτικού συμβουλίου, συμβάλλουν στην πληρέστερη γνώση θεμάτων.

8. Συζήτηση θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει και η δημαρχιακή επιτροπή για θέματα μείζονος σημασίας της αρμοδιότητας της.

Άρθρο 7ο

Δημοτικός έλεγχος

1. Σε μια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε δίμηνο, προ της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης εξετάζονται παράπονα και αναφορές πολιτών σχετικά με τη δράση της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και προτάσεις ιδιωτών για την βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και τον προγραμματισμό έργων ή υπηρεσιών. Κατά τη συνεδρίαση παρευρίσκονται και παίρνουν τον λόγο οι ιδιώτες ή πληρεξούσιοι τους.

2.  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καταρτίζει το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνει γνώση όλων των αναφορών, παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες τηρεί ειδικό βιβλίο εγγραφής των παραπόνων, αναφορών και προτάσεων, ενημερώνοντας σχετικώς και τα άλλα μέλη του προεδρείου για όλα τα κατατιθέμενα έγγραφα, εντός δύο (2) ημερών. Τα κατατιθέμενα έγγραφα, κοινοποιούνται με ευθύνη του προέδρου στο δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους και σε κάθε περίπτωση τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί η συζήτηση για παράπονα, αναφορές και προτάσεις, να γίνεται προ της ημερήσιας διάταξης και σ’ άλλες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον κριθεί αναγκαίο αυτό από το δημοτικό συμβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 8ο

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1.  Πριν αρχίσει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι που προσέρχονται υπογράφουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πιστοποιούν την παρουσία τους. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου για την έναρξη της συνεδρίασης ελέγχει τα επιδοτήρια των προσκλήσεων προς τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, ο δε γραμματέας διαβάζει τον κατάλογο των συμβούλων για τη διαπίστωση της απαρτίας. Αν διαπιστωθεί η επίτευξη απαρτίας ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Διαφορετικά αυτή ματαιούται.

2.  Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ και πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα παρόντα μέλη αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση αυτό πρέπει να υπενθυμίζεται.

3. Το δημοτικό συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του, αν δε ρυθμίζεται διαφορετικά από το νόμο, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός, που είναι αμέσως μεγαλύτερος από ένα δεύτερο του αριθμού τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικοί ψήφοι. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία  και αν ακόμη αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ‘ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη της απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται  επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.  Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και μυστικές.

Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της πρότασης που διατυπώνεται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Όπου στο νόμο δεν αναγράφεται ρητώς το είδος της ψηφοφορίας αυτό θα αποφασίζετε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, όπου ρητά αναγράφεται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος ορίζει δύο συμβούλους ως ψηφολέκτες. Αυτοί καταρτίζουν, διανέμουν, συγκεντρώνουν τα ψηφοδέλτια μετά την ψηφοφορία και τα παραδίδουν στο γραμματέα. Ο γραμματέας, αφού μετρήσει τα ψηφοδέλτια, τα παραδίδει με τη σειρά του στον πρόεδρο που τα αριθμεί και ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο του καθενός, στην συνέχεια δε, ανακοινώνει  το τελικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 9ο

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

1. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη των εργασιών του δημοτικού συμβουλίου. Ο γραμματέας ανακοινώνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων και επικυρώνονται αυτά από τους συμβούλους. Στην συνέχεια γίνονται ανακοινώσεις εκ μέρους του δημάρχου και του προέδρου και πριν το σώμα εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, συζητούνται ψηφίσματα, ανακοινώσεις και αν υπάρχουν επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, εφόσον εξαρχής κριθούν ως τέτοια από το σώμα και συναινεί ο δήμαρχος και σύμφωνα πάντοτε με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου  95 του Ν.3463/2006.

2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τη σειρά εγγραφής τους στην πρόσκληση, εκτός αν μετά από πρόταση του δημάρχου ή ενός δημοτικού συμβούλου και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κριθεί αναγκαία η αλλαγή της σειράς συζήτησης τους.

3. Οι πρωτολογίες των δημοτικών συμβούλων  είναι επτάλεπτες πλην των επικεφαλής των συνδυασμών που είναι δεκάλεπτες. Οι δευτερολογίες είναι για όλους τους ομιλητές τρίλεπτες (και για τους επικεφαλής), ορίζεται όμως ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,  όσον αφορά τη δευτερολογία αυτού, ομιλεί τελευταίος  και πριν το κλείσιμο-ομιλία του Δημάρχου. Ο πρόεδρος πριν από την έναρξη συζήτησης  θέματος  το οποίο θεωρείται μείζονος σημασίας,  μπορεί να θέσει σε έγκριση του σώματος ή το χρόνο ομιλίας των συμβούλων ή τον χρόνο συζήτησης συνολικά του θέματος ή τη μείωση του αριθμού των ομιλητών.

4.  Εγγραφή ομιλητών στον κατάλογο μετά την οριστικοποίηση των ομιλητών επιτρέπεται μετά το πέρας των ομιλιών αυτών που έχουν εγγραφεί και εφόσον κριθεί από το σώμα αναγκαίο.

5. Επί προσωπικών ζητημάτων ο πρόεδρος μπορεί να  παραχωρεί τρίλεπτο χρονικό διάστημα για απάντηση στον αιτούντα δημοτικό σύμβουλο.

6. Διακοπή των ομιλητών δεν επιτρέπεται, παρά μόνον από τον πρόεδρο όταν εξέρχονται του θέματος. Ερωτήσεις προς τους ομιλητές επιτρέπονται δια μέσου του προέδρου. Απαντήσεις σ’ ερωτήματα δίδονται πριν από την έναρξη των δευτερολογιών, μέσα σε χρόνο που καθορίζει ο πρόεδρος.

7. Οι ομιλητές απευθύνονται στο σώμα και όχι προς τα μέλη του, δεν επιτρέπεται να κάνουν διάλογο με τους άλλους συμβούλους, οι δε ομιλίες τους πρέπει να κινούνται στα πλαίσια της κοσμικότητας και της προαγωγής του δημοκρατικού διαλόγου, αποφεύγοντας φράσεις και διατυπώσεις που δημιουργούν οξύνσεις και αντεγκλήσεις στο σώμα.

8.  Ο δήμαρχος μπορεί να λαμβάνει το λόγο οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα κρίνει ότι πρέπει να παράσχει διευκρινίσεις.

9.    Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν 3463/2006 , όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου ή σε όποιο άλλο μέρος αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο με την πλειοψηφία των μελών. Με πλειοψηφία των 4/5 μελών του το δημοτικό συμβούλιο μπορεί ν’ αποφασίσει την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου επιδιώκεται η πρόσκληση και παρουσία όλων των φορέων και παραγόντων της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της πόλης. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που έχουν ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον με μέριμνα του προεδρείου αποστέλλονται σ’ όλους τους φορείς της πόλης και δημοσιεύονται εν συντομία στα δημοσιότερα μέρη της πόλης και το τύπο.

Άρθρο 10ο

Επιτροπές δημοτικού συμβουλίου

1. Για την καλύτερη προώθηση του έργου της δημοτικής αρχής συστήνονται οι παρακάτω επιτροπές από λαϊκά και αιρετά μέλη, με αντικείμενο την μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση εισηγήσεων και προγραμμάτων.

α) Επιτροπή κοινωνικής πολιτικής, με αρμοδιότητα στους τομείς της υγείας, των ΚΑΠΗ, των παιδικών σταθμών, των κατασκηνώσεων, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής υποδομής, της νεολαίας, των γυναικών, της πρόληψης από την διάδοση των ναρκωτικών, της κοινωνικής επανένταξης, της ψυχικής υγιεινής κ.λ.π.

β) Επιτροπή περιβάλλοντος και τεχνικών έργων, με αρμοδιότητα στους τομείς του αστικού και περιαστικού πρασίνου, της καθαριότητας και υγιεινής της πόλης, της δημιουργίας και συντήρησης ελεύθερων χώρων και πάρκων, της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπλασης, του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού, της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας, των οικολογικών πρωτοβουλιών κ.λ.π.

γ) Επιτροπή παιδείας και πολιτισμού, με αρμοδιότητα στους τομείς της πολιτιστικής πολιτικής, του αθλητισμού, της παιδείας, των σχέσεων του δήμου με τους αντίστοιχους φορείς και κοινωνικές ομάδες, της γνωμοδότησης για την χορήγηση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της δημιουργίας και λειτουργίας κατάλληλης υποδομής, των σχέσεων του δήμου  με τους ανθρώπους του πνεύματος, της επιστήμης και των τεχνών, της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, της επιμόρφωσης  κ.λ.π.

δ) Επιτροπή επικοινωνίας και πληροφόρησης, με αρμοδιότητα στους τομείς των δημοτικών επιχειρήσεων, των σχέσεων του δήμου με την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, των αναπτυξιακών θεσμών και πρωτοβουλιών (αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, προγραμματικές συμβάσεις, διαδημοτικές υπηρεσίες  κ.ά) της μηχανοργάνωσης των δημοτικών επιχειρήσεων και της χρήσης των επιτευγμάτων των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, της εμπορικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης κ.λ.π.

ε) Επιτροπής νεολαίας, με αρμοδιότητα στους τομείς της ψυχαγωγίας της διασκέδασης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της ψυχικής υγείας και των άλλων σύγχρονων προβλημάτων της νεολαίας. Στην επιτροπή αυτή στελεχώνουν κατά πλειοψηφία νέοι δημότες του δήμου, που προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες και το στέκι νεολαίας.

2. Οι επιτροπές του άρθρου αυτού αποτελούνται από επτά έως  δεκαπέντε μέλη, οι δε συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ένα τρίτο του αριθμού των μελών τους.

3. Κάθε επιτροπής προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντα του. Ως αντιπρόεδρος  ορίζεται και λαϊκό μέλος της επιτροπής.

4. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωση σε λαϊκά μέλη των επιτροπών του παρόντος άρθρου, για μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο των επιτροπών. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις καθορίζεται σύμφωνα με το Ν 3463/2006, όπως ισχύει αυτό κάθε φορά.

5. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σ’ επιτροπή μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισήγησης. Θέματα που εισάγει η δημαρχιακή επιτροπή, δεν παραπέμπονται υποχρεωτικά σ’ επιτροπή. Άλλα θέματα μπορεί να παραπέμπει ο πρόεδρος σ’ επιτροπή και πριν εγγραφούν στη ημερήσια διάταξη, ορίζοντας και το χρονικό διάστημα για την υποβολή μελέτης ή εισήγησης.

Άρθρο 11ο

Εξωθεσμικές επιτροπές δημοτικού συμβουλίου

1. Για την παγίωση διαδικασιών μεγαλύτερης διαφάνειας, ελέγχου και αντικειμενικότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου, συνιστώνται από το δημοτικό συμβούλιο διαπαραταξιακές επιτροπές, με τη συμμετοχή και των αρμοδίων παραγόντων.

2. Στις επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να συμμετέχουν και ειδικοί εμπειρογνώμονες, ανάλογα με το αντικείμενο που εξετάζεται. Επίσης μετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων στο δήμο, για ζητήματα που τους αφορούν.

3. Έργο των επιτροπών αυτών είναι η γνωμοδότηση και διεκπεραίωση υποθέσεων, όπου από το νόμο δεν υφίσταται ασφαλή αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για τη λήψη σχετικών αποφάσεων, όπως στις προσλήψεις προσωπικού, ορισμένες προμήθειες κ.λ.π.

Άρθρο 12ο

Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Δήμου

1. Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους συνέρχεται η αντιπροσωπευτική συνέλευση του δήμου για την διαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της δημοτικής αρχής, τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και την επεξεργασία των βασικών κατευθύνσεων του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.

2. Η αντιπροσωπευτική συνέλευση πόλης συγκροτείται από το δήμαρχο, που προεδρεύει των εργασιών της, τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου,  τα μέλη των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου, τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του δήμου και των μαζικών κοινωνικών φορέων της πόλης, εκπρόσωπους δημοσίων αρχών και οργανισμών που εδρεύουν στην πόλη, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και νεολαιών και από πολίτες που διακρίνονται για την κοινωνική και επιστημονική τους δραστηριότητα και συμβολή στην πόλη και γενικότερα.

3. Την ευθύνη για την οργάνωση και σύγκληση της αντιπροσωπευτικής συνέλευσης πόλης έχει ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι και η επιτροπή επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, που ρυθμίζουν κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Τοπικά Δημοψηφίσματα

Το δημοτικό συμβούλιο για ζητήματα ευρύτερης σημασίας για την πόλη, μπορεί να προκηρύσσει τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα μπορεί να διενεργηθεί και σ’ ορισμένη συνοικία ή περιοχή του δήμου, όταν πρόκειται για ζητήματα τοπικής σημασίας. Τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να διενεργούν και τα συνοικιακά συμβούλια, μετά από έγκριση όπως του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής, το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος, το χρόνο κ.λ.π.

Άρθρο 14ο

Λογοδοσία Δημάρχου

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ανά εξάμηνο, ο δήμαρχος λογοδοτεί προς το δημοτικό συμβούλιο για τα πεπραγμένα του εξαμήνου σ’ ότι αφορά την οικονομική κατάσταση και οικονομική διαχείριση του δήμου και την γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Άρθρο 15ο

Απολογισμοί δράσεις

Ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο, οι επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου και η δημαρχιακή επιτροπή μέχρι τέλους του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους καταρτίζουν τον ετήσιο απολογισμό δράσης τους και προτείνουν δραστηριότητες που πρέπει να ενταχθούν στο προγραμματισμό του επόμενου έτους. Οι εκθέσεις αυτές μαζί με τις προτάσεις των συνοικιακών συμβουλίων που υποβάλλονται κι αυτές στο δήμο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των εισηγήσεων προς την αντιπροσωπευτική συνέλευση πόλης

Άρθρο 16ο

Τροποποίηση του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου και ισχύει μέχρι την ψήφιση νέου.

 

Β. Η «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΌΛΗ» επανακατέθεσε επίσης στον αντιδήμαρχο οικονομικών Χασδάι Καπόν την πρόταση που είχε κατατεθεί στο απελθόν Δ.Σ. από τη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» για «12 μέτρα στήριξης των πολιτών που πλήττονται από την κρίση», και την οποία ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρέπεμψε στις καλένδες της «κοστολόγησης». Αυτή έχει ως ακολούθως:

Δημοτική Κίνηση

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 μέτρων στήριξης των πολιτών που πλήττονται από την κρίση

1.Απαλλαγή των ανέργων από τα δημοτικά τέλη

2.α. Κατάργηση των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και των συνδρομών στα προγράμματα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, β. Διευκόλυνση των εργαζόμενων και ανέργων γυναικών με την ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά τους

3. Σύσταση γραφείου ανέργων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να βοηθούνται οι άνεργοι στην ανεύρεση εργασίας ή να εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

4.  Καμιά απόλυση εργαζόμενου από το δήμο μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη».

5. Δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των ΙΚΑ και  ΕΣΥ.

6. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των μικρομάγαζων που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ενίσχυση συνεταιριστικών προσπαθειών – συνεργασιών των μικροεπαγγελματιών Προώθηση-ενίσχυση εναλλακτικών μορφών οικονομίας (π.χ. ανοιχτά παζάρια) και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Διεύρυνση των σημερινών δομών και δημιουργία νέων (π.χ. κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, συσσίτια για απόρους κ.ά.)

7. Ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων με τη μετακίνηση δημοτικών υπαλλήλων που υπηρετούν ως υπεράριθμοι  π.χ. σε γραφεία δημοσίων σχέσεων, γραφεία επικοινωνίας.

8. Αναστολή πληρωμής των χρεών προς τον δήμο -χωρίς προσαυξήσεις- των ανέργων και  απόρων συμπολιτών μας που δηλώνουν αδυναμία εξόφλησής τους.

9. Να αποφασίσει η ΤΕΔΚ τη μείωση κατά 50% του εισιτηρίου εισόδου στους Δημοτικούς Κινηματογράφους-παραστάσεις, συναυλίες, κλπ. που γίνονται υπό την αιγίδα των ΟΤΑ.

10. Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με δικαιούχους τους: συνταξιούχους του ΟΓΑ, Δικαιούχους του ΕΚΑΣ, Απόρους της Πρόνοιας, τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑΜΕΑ. Οι κάτοχοι της «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές ή με έκπτωση,  ύστερα από συμφωνία του οικείου Δήμου με τους εκπροσώπους της τοπικής αγοράς.  Η τελευταία θα πρέπει να στηριχτεί με μέτρα και πρωτοβουλίες, όπως π.χ. με την πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρία χρόνια των νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.

11. Υπογραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, ώστε, αντί συμβολικού ενοικίου που θα καταβάλλει ο πρώτος στο δεύτερο, να εξακολουθήσει να λειτουργεί ο Ξενώνας του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων, στην οδό Φιλίππου 26 και Σιατίστης. *

12. Επανασύνδεση-διασφάλιση δωρεάν παροχής ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου και σταθερού τηλεφώνου στους δημότες που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Θεσσαλονίκη 9/7/2010

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

* Η 11η πρόταση  έγινε δεκτή από το δήμαρχο Β. Παπαγεωργόπουλο κατά το Δημοτικό Συμβούλιο της 9/7/2010, αλλά δεν τελεσφόρησε έως αυτή τη στιγμή.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s