Τα «άσφαιρα πυρά» της Διοίκησης Μπουτάρη στη «μάχη(;) κατά των σκουπιδιών»

Α) Σχετικά με το υπόμνημα του Γενικού Διευθυντή της ΕΕΑΑ Γιάννη Ραζή:

Στο υπόμνημα δίνεται απάντηση σε μισό μόλις ερώτημα(!) σε σύνολο 19 ερωτημάτων που έθεσε η «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» για την Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «Πόσα οχήματα απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του συστήματος ανακύκλωσης, πόσα οχήματα και πόσοι κάδοι θα διατεθούν από την ΕΕΑΑ;», στο υπόμνημα προβλέπεται ότι «…η ΕΕΑΑ θα παρέχει στο Δήμο τον απαραίτητο εξοπλισμό (10 οχήματα συλλογής και 5000 κάδοι», και ότι «Εφόσον τα οχήματα αξιοποιούνται επαρκώς (2 δρομολόγια ημερησίως) ο ως άνω στόλος θα ενισχύεται με επιπλέον αριθμό οχημάτων με μέγιστο τα 15 οχήματα.»

Ωστόσο, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε έναν συνολικό προγραμματισμό του συστήματος ανακύκλωσης με συγκεκριμένη στοχοθεσία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο ο εξοπλισμός που προβλέπεται στο υπόμνημα είναι «απαραίτητος».

Σημειώνουμε ότι είναι πρωτοφανές σε μία σύμβαση να διατυπώνονται με αυστηρότητα δεσμεύσεις ενός μόνο συμβαλλόμενου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο μέτοχος Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες δεσμεύσεις του έτερου συμβαλλόμενου μέρους, δηλαδή της ΕΕΑΑ.

Γι’ αυτό επαναφέρουμε ερωτήματα που ήδη έχουμε θέσει:

1. Πώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβαίνει σε σύμβαση με μια εταιρεία η οποία δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της από προηγούμενη ανάλογη σύμβαση, σύμφωνα με το έγγραφο του σωματείου εργαζομένων στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης; Εφόσον η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ήρθε σε ρήξη με την προκάτοχό της, γιατί δεν αναζητεί και τις ευθύνες της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μη τήρηση των συμφωνιών με την ΕΕΑΑ;

2. Ποιος είναι αναλυτικά ο ισολογισμός της ΕΕΑΑ, πώς έχουν κατανεμηθεί οι δαπάνες τις εταιρείας και πως έχουν διατεθεί οι επενδύσεις.

3. Εφόσον ο κύκλος των εργασιών της εταιρείας έχει διευρυνθεί σε βαθμό που να καλύπτει όλη σχεδόν την Επικράτεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανάκτησης υλικών που καταγράφεται σε επίπεδο αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

4. Ποιο είναι το ποσοστό ανάκτησης στο σύνολο των εισερχόμενων τόνων υλικών στο Δ. Θεσσαλονίκης;

5. Πώς έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση από το περίπου 2‰ που είναι ενσωματωμένο σε κάθε προϊόν και βαρύνει τον καταναλωτή;

6. Ποιο είναι, πώς καταγράφεται και πώς ελέγχεται το παραδοτέο από τους εργολάβους προϊόν των εργοστασίων ανακύκλωσης; Μήπως το χαρτί και το πλαστικό θα καταλήγουν στα 2 (δύο) εργοστάσια καύσης που προβλέφθηκαν και δρομολογήθηκαν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Θεσσαλονίκη; Και τότε για ποια “ανακύκλωση” πρόκειται;

7. Τι απαντά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΕΑΑ στις καταγγελίες ότι τα λευκά απορριμματοφόρα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη συγκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων και ότι μετά τη διαλογή δε γίνεται ανακύκλωση, αλλά τα απορρίμματα καταλήγουν στις χωματερές;

8. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ποιες προτίθεται να κάνει για να διασφαλίσει μέσω της ΚΕΔΚΕ το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων;

9. Ποια είναι η συμβολή της ΚΕΔΚΕ στη στοχοθεσία της ΕΕΑΑ;

10. Ποιες είναι οι ευθύνες της ΚΕΔΚΕ στο συνολικό αποτέλεσμα που καταγράφεται σε επίπεδο Επικράτειας για την ανακύκλωση;

11. Ποιες ενέργειες έχει κάνει η ΕΕΑΑ ώστε το υπόλειμμα των δημοτικών αποβλήτων από τα ΚΔΑΥ να είναι το ελάχιστο δυνατό;

12. Πόσα οχήματα απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του συστήματος ανακύκλωσης – και με βάση αυτό τον προγραμματισμό – πόσα οχήματα και πόσοι κάδοι θα διατεθούν από την ΕΕΑΑ;

13. Ποια είναι η στοχοθεσία της ΕΕΑΑ με βάση την οποία η εταιρεία δεσμεύεται στην προτεινόμενη συμφωνία της με το Δήμο Θεσσαλονίκης; Δηλαδή πώς προσδιορίζεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της συμφωνίας ως προς την ποσότητα των απορριμμάτων που πρόκειται να συλλεγούν και να προωθηθούν προς διαλογή αρχικά και ανακύκλωση στη συνέχεια, καθώς και η ποσότητα των υλικών που επιδιώκεται να ανακτηθούν;

14. Πώς μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εγγυηθεί οποιαδήποτε βελτίωση στο σύστημα ανακύκλωσης όταν προβλέπεται στο σχέδιο απόφασης ότι το περιεχόμενο των κάδων για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών ενδέχεται να μεταφέρεται και με δικά του οχήματα, όταν γνωρίζουμε το υφιστάμενο και συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα διαχείρισης των συμβατικών απορριμμάτων;

15. Προτίθεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της ΚΕΔΚΕ να ζητήσει τη διάθεση επενδύσεων από το αποθεματικό της ΕΕΑΑ ώστε να υποστηριχθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Δήμου στη σημερινή συγκυρία τόσο σε προσωπικό όσο και σε εργασίες συντήρησης των οχημάτων συλλογής των κάδων ανακύκλωσης;

16. Προτίθεται η Διοίκηση  να διεκδικήσει ώστε να έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον πρώτο λόγο στην επιλογή των ‘τρίτων’ στους οποίους θα ανατεθεί μέρος ή το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να αναληφθούν με τη σύμβαση που προτείνει; Προτίθεται η Διοίκηση να εξασφαλίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση της ανακύκλωσης;

17. Δεσμεύεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης να επδιώξει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τη συμμετοχή του νέου ΦοΣΔΑ στην ανακύκλωση;

Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι υποστηρίζουμε φανατικά την ανακύκλωση και μάλιστα την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, ενώ με το σύστημα που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα δεν γίνεται ουσιαστικά ανακύκλωση. Επισημαίνουμε ότι ανακύκλωση σημαίνει ανάκτηση υλικών, γεγονός το οποίο δεν εξαντλείται στη συγκομιδή του περιεχομένου του μπλε κάδου.

Η «Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη» θεωρεί προαπαιτούμενο για τη στήριξη οποιασδήποτε σύμβασης με την ΕΕΑΑ την αξιολόγηση του συστήματος ανακύκλωσης μέχρι σήμερα και την εξασφάλιση του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος ώστε η ανακύκλωση να μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του συνολικότερου ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΑΑ και το υπόμνημα που έχει καταθέσει ο Γενικός Διευθυντής της σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν τα παραπάνω.

Β)Σχετικά με τη συνέντευξη-Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη για την καθαριότητα της Θεσσαλονίκης (30.3.2011):

Ο κ. Δήμαρχος διαρρηγνύει τα ιμάτια του πως «…η αξιοποίηση(sic) εταιριών στη μάχη κατά των σκουπιδιών δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας.» Τι άλλο «φωτογραφίζει» ο κομψός χαρακτηρισμός «αξιοποίηση» από το στρώσιμο του δρόμου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στην αδηφάγο «ιδιωτική πρωτοβουλία»;

Και επειδή ο κ. Δήμαρχος επικαλείται τη σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα μιας κατάστασης που απαιτεί άμεση απόκριση είναι η «κλασική» πλέον δικαιολογία για την ανάθεση κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, με την επίκληση του χαμηλότερου -λόγω «μαύρης εργασίας» – κόστους  αποκομιδής των απορριμμάτων από τους ιδιώτες.

Τονίζουμε ότι χρόνια προβλήματα, όπως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την προσφυγή σε έκτακτα μέτρα. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να αρθεί η σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να μην χρειάζεται η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες;

Ο κ. Δήμαρχος επισήμανε«…πως θα μοιραστούν πόρτα-πόρτα σακούλες του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί ο τηλεφωνικός αριθμός που θα μπορούν να καλούν οι πολίτες, προκειμένου η σχετική υπηρεσία του Δήμου να τα περισυλλέγει ανά 10-15 ημέρες.» Το εύλογο ερώτημα εδώ είναι ποια σχετική υπηρεσία του Δήμου θα μπορέσει να περισυλλέξει τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, και αν τα καταφέρει, που και πώς θα μεταφερθούν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και πώς θα ανακυκλωθούν; Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Ανακύκλωση δεν σημαίνει διαφορετικού τύπου αποκομιδή αλλά ανάκτηση υλικών. Μας καλεί άραγε ο Δήμαρχος σε μια πραγματική «μάχη κατά των σκουπιδιών» ή για να σπρώξουμε για μια ακόμα φορά τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, είτε επειδή του «κάνει πόλεμο το σύστημα Παπαγεωργόπουλου» είτε γιατί το τυφλό σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ στερεί από το δήμο εργαζόμενους ικανούς να σηκώσουν το βαρύ-ανθυγιεινό  έργο της αποκομιδής;

Αντί ο κ. Δήμαρχος να παραμένει σε χλιαρές διατυπώσεις του τύπου «η Κοινωνική Πολιτική του κράτους δεν πρέπει να γίνεται στην πλάτη των Δήμων», τον καλούμε όπως και την προσκείμενη σ’ αυτόν πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση, που κυριολεκτικά έχει στραγγίσει από πόρους τους ΟΤΑ, τις απαραίτητες πιστώσεις, ώστε:

α) αντί να «ανακυκλώνει» την ανεργία με τους συμβασιούχους μιας χρήσης, να μετατρέψει, τουλάχιστον, τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, αφού και με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. καλύπτουν «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» στην Καθαριότητα

β) να προχωρήσει άμεσα στην αγορά των απαραίτητων απορριμματοφόρων, αντί να ξοδεύονται λεφτά σε επισκευές γερασμένων-εξαντλημένων οχημάτων και σε μισθώσεις ιδιωτικών οχημάτων-προσωπικού από εταιρίες.

γ) να προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΛΒΟ η οποία μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις όπως: α) επισκευή των οχημάτων του Δήμου ή τεχνική υποστήριξή τους, όταν αυτές υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προσωπικού –τεχνικού- εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος, β) κατασκευή νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μια τέτοια Προγραμματική Σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και στη διατήρηση του οικονομικού αποτελέσματος στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

δ) να διασφαλίσει το δημόσιο-κοινωνικό χαρακτήρα της αποκομιδής-διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη δημιουργία Διαδημοτικού  Κέντρου Ανακύκλωσης στο επίπεδο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και εν όψει της ίδρυσης ΦοΣΔΑ στην Περιφέρεια.

Θεσσαλονίκη 30-3-2011

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s