Εκτιμήσεις – θέσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου (30.3.2011) ο κ. Δήμαρχος διαρρήγνυε τα ιμάτια του πως «…η αξιοποίηση(sic) εταιριών στη μάχη κατά των σκουπιδιών δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας», αλλά μέτρο έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο η επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα μιας κατάστασης που απαιτεί άμεση απόκριση είναι η ‘κλασική’ πλέον δικαιολογία για την ανάθεση κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, με την επίκληση του χαμηλότερου -λόγω ‘μαύρης εργασίας’ – κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων από τους ιδιώτες.

Τονίζουμε ότι χρόνια προβλήματα, όπως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την προσφυγή σε έκτακτα μέτρα. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να αρθεί η σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να μην χρειάζεται η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες;

Η αναλυτική μας πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

1. Χρηματοδότηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από τα ανταποδοτικά τέλη. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να διευκρινήσει αν τα ανταποδοτικά τέλη είναι δεσμευμένα για την εξυπηρέτηση των δανείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σην περίπτωση που αυτό συμβαίνει, προτείνουμε να ζητήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 25ετή διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλό επιτόκιο. Το ύψος του δανείου πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα έναν συνολικό προγραμματισμό πο θα εγγυάται τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

2. Άμεση παραγγελία νέων απορριμματοφόρων οχημάτων

Πρέπει να γίνει άμεσα παραγγελία νέων απορριμματοφόρων οχημάτων. Η διατήρηση και προσπάθεια επισκευής των παλαιών οχημάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα μια αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη. Η διατήρηση και προσπάθεια επισκευής των παλαιών οχημάτων αποτέλεσε εξάλλου ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην κατάρρευση του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Αν δε γίνει άμεσα η παραγγελία νέων απορριμματοφόρων οχημάτων τότε η σημερινή έκτακτη κατάσταση, την οποία επικαλείται η σημερινή Δοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα μετατραπεί σε μόνιμη λύση.

3. Απορριμματοφόρα από όμορους δήμους

Μέχρι να παραλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα νέα απορριμματοφόρα οχήματα πρέπει να ζητήσει από τους όμορους δήμους τη συμμετοχή τους στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ένας ενιαίος σχεδιασμός σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος ώστε να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας. Επίσης, ο σχεδιασμός αυτός θα μπορούσε, σε μεσοπρόθεσμη βάση, να αξιοποιηθεί μετά τη συγκρότηση του νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να διεκδικήσει επιτέλους και τον μητροπολιτικό ρόλο που του αναλογεί και ο οποίος στη σημερινή συγκυρία αποτελεί αναγκαιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

4. Προσωπικό

Πρέπει να αναζητηθούν άμεσα όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης που ενώ μισθοδοτούνται δεν αναφέρονται στο οργανόγραμμα του γραφείου προσωπικού. Πρέπει , επίσης, σε κάθε επόμενη προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα απασχοληθεί στον τομέα της καθαριότητας να υπάρχουν σαφέστατα κριτήρια που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των υπαλλήλων να ανταποκρίνοναι στις απαιτήσεις των εργασιών κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων.

5. Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή

Η ανακύκλωση αποτελεί αναγκαιότητα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης επειδή μειώνει σημαντικά τον πογκο των απορριμμάτων. Υποστηρίζουμε ένα σχέδιο που βασίζεται στο τρίπτυχο ‘πρόληψη – ανακύκλωση- κομποστοποίηση’. Προτείνουμε διαλογή στην πηγή με το σύστημα των πολλαπλών κάδων και μια σοβαρή εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να οργανώσουμε με ορθολογικό τρόπο το σύστημα ανακύκλωσης στην πόλη. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δημοτικό ραδιόφωνο και η δημοτική τηλεόραση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην ανακύκλωση.

6. Για το σχέδιο σύμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ

  • Για το συγκεκριμένο σχέδιο σύμβασης έχουμε υποβάλει 19 ερωτήματα στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε λάβει μέχρι σήμερα μόλις μισή (;) απάντηση. Ζητήσαμε μεταξύ άλλων την αποτίμηση της μέχρι τώρα εμπλοκής της ΕΕΑΑ στην ανακύκλωση σε επίπεδο επικράτειας, με δεδομένο το γεγονός ότι η ανακύκλωση στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά συγκριτικά με τον μέσο όρο ανάκτησης υλικών στις 27 χώρες της ΕυρωπαΪκης Ένωσης.
  • Υπάρχουν καταγγελίες αναφορικά με την αποκλειστική χρήση των λευκών απορριμματοφόρων – που παρέχει η ΕΕΑΑ στους συμβαλλόμενους ΟΤΑ – στη συγκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων και για το ότι μετά τη διαλογή δεν γίνεται ανακύκλωση αλλά τα απορρίμματα καταλήγουν στις χωματερές. Στην πρώτη φωτογραφία το λευκό απορριμματοφόρο που πρέπει να συλλέγει το περιεχόμενο των μπλε κάδων (ανακυκλώσιμα υλικά) φορτώνει τον μπλε κάδο. Στη δεύτερη φωτογραφία ο υπάλληλος φορτώνει αμέσως μετά τον μπλέ κάδο και έναν πράσινο κάδο (συμβατικά υλικά).

Φωτογραφία 1 (http://ypekados.blogspot.com/2010/05/blog-post_13.html)

Φωτογραφία 2 (http://ypekados.blogspot.com/2010/05/blog-post_13.html)

Ζητήσαμε την απάντηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΕΕΑΑ στις καταγγελίες αυτές.

  • Επειδή χωρίς στοχοθεσία δεν μπορεί να γίνει κανενός είδους αξιολόγηση, ζητήσαμε αναλυτική στοχοθεσία για κάθε ενδεχόμενη σύμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ΕΕΑΑ ώστε με βάση τη στοχοθεσία αυτή να καθοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός απορριμματορόρων οχημάτων και κάδων που πρέπει να διατεθούν από την ΕΕΑΑ στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ζητήσαμε αναλυτικά τον ισολογισμό της ΕΕΑΑ (κατανομή δαπανών και διάθεση επενδύσεων).
  • Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια να εκχωρηθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε ιδιώτες. Εξάλλου, απόλυτα συμβατή με τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι και η νομική πρόβλεψη για τη συγκρότηση των φορέων διαχείρισης ως μη κερδοσκοπικών εταιρειών και για τη συμμετοχή σ’ αυτούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, στο σχέδιο σύμβασης αναφέρεται ότι ‘…η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα κατά πάντα χρόνο και κατά την κρίση της, να αναθέτει σε τρίτο ή τρίτους…μέρος ή το σύνολο των εργασιών…που αναλαμβάνονται με την παρούσα σύμβαση…’ (σχέδιο σύμβασης, σελ. 7, κεφάλαιο Ζ, σημείο 2- σχέδιο απόφασης, Άρθρο 1, σειρά 5). Γιατί να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕΑΑ να υποδεικνύει τους ‘τρίτους’(;), αντί να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η επιλογή των ‘τρίτων’ πρέπει να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Θεσσαλονίκης; Γιατί η Διοίκηση δεν διεκδικεί να έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή των ‘τρίτων’, ώστε να διασφαλίσει το δημόσιο – κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση της ανακύκλωσης, αλλά και να επιδιώξει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την εμπλοκή του νέου ΦοΣΔΑ στην ανακύκλωση; Ρωτάμε για μία ακόμη φορά τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης: Προτίθεται να διεκδικήσει ώστε να έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον πρώτο λόγο στην επιλογή των ‘τρίτων’ στους οποίους θα ανατεθεί μέρος ή το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να αναληφθούν με τη σύμβαση που προτείνει; Προτίθεται η Διοίκηση να εξασφαλίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση της ανακύκλωσης;

7. Υποστηρίζουμε την ανακύκλωση με την προοπτική μείωσης των δημοτικών τελών και όχι την καύση που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δημοτικών τελών

Φαίνεται ότι υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν τα σκουπίδια να είναι σύμμεικτα, ώστε να δημιουργηθούν ακριβές μονάδες επεξεργασίας, όπως ο μηχανικός διαχωρισμός και η βιολογική ξήρανση που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Και ο μηχανικός διαχωρισμός και η βιολογική ξήρανση παράγουν μεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων και ‘καύσιμου’ SRF αντίστοιχα που, όταν καούν, παράγουν με τη σειρά τους καρκινογόνες διοξίνες και τοξική στάχτη για τα οποία θα χρειάζεται ειδικός χώρος ταφής τοξικών ουσιών. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται στην πράξη η ανακύκλωση και διευκολύνεται το πέρασμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες, ενώ επιλέγεται η ακριβότερη οικονομικά και δυσμενέστερη ενεργειακά και περιβαλλοντικά λύση. Αντίθετα, η ανακύκλωση και η δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Τα σκουπίδια της Θεσσαλονίκης δεν κρύβονται κάτω από το χαλί του «Καλλικράτη» και του Μνημονίου

Η ‘Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη’ υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης συνδέεται άμεσα με τον «Καλλικράτη» και το «Μνημόνιο». Η συρρίκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης που επιφέρουν οδηγούν σε καθιστούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανίκανη να επιτελέσει τα πλέον στοιχειώδη καθήκοντά της. Σε μια τέτοια στιγμή η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης αποφεύγει να ασκήσει οποιαδήποτε πίεση προς την Κυβέρνηση ώστε να διατηρήσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αντίθετα, βαφτίζει ‘αξιοποίηση’ την ιδιωτικοποίηση που προωθείται στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από την απαξίωση των δυνατοτήτων παρέμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θεσσαλονίκη 6-4-2011

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s