ΚΕΔΚΕ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. ο δημοσιονομικός στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2011-2015 έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2011 2012 2013 2014 2015
Χρηματοδότηση από Τακτ. Προυπ. 3.959 4.450 4.688 4.750 4.750
Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 642 659 659 659 659
Σύνολο χρηματοδοτήσεων 4.601 5.109 5.347 5.409 5.409
Έσοδα από τόκους 30 28 26 24 22
Λοιπά έσοδα Τ. Α. 2670 2799 2995 3202 3369
Συνολικά Έσοδα 7.301 7.936 8.368 8.635 8.800

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο ΜΠΔΣ δεν συνδυάζονται με τα αντίστοιχα ποσά του κρατικού προϋπολογισμού ή ακόμα και του ενοποιημένου προϋπολογισμού της ΤΑ. Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολος και εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, ο διαχωρισμός των ποσών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Πάντως όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα η σχέση πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, στο επίπεδο των επιχορηγήσεων, είναι περίπου 5 προς 1.
2. Οι Κ.Α.Π. α και β βαθμού για το 2011 εκτιμάται θα ανέρχονται σε 3.959 εκ. € και αυξάνονται σε 4.450 εκ € το 2012. Η αύξηση που παρατηρείται πιθανόν να αφορά την καταβολή αμοιβών προσωπικού των πρώην ΝΑ που μεταφέρθηκε στους Δήμους και στις Περιφέρειες και πληρώνεται μέχρι 31/12/2011 από το κρατικό προϋπολογισμό και από 2012 οι αμοιβές θα καταβάλλονται από την αυτοδιοίκηση.
3. Η χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) ανέρχεται στο ποσό των 642 για το 2011 και σε 659 εκ € για όλα τα επόμενα έτη. Σημειώνεται ότι στον πίνακα του ΥπΕς τα ποσά από το ΠΔΕ για το 2011 είναι 508 εκ. € και για τα επόμενα έτη 609.
4. Οι προβλεπόμενοι ΚΑΠ και ΣΑΤΑ για το 2011 στον προϋπολογισμό για το σύνολο της Αυτοδιοίκησης ανέρχονται στο ποσό των 5.285 εκ € ( συμπεριλαμβανόμενου και του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού που καταβάλλεται από κρατικό προϋπολογισμό). Παρατηρείται δηλαδή μείωση 285 εκ. € χωρίς να υπολογιστεί το κόστος των καθαριστριών (100 εκ. € περίπου).
5. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά προέκυψαν αφού έχει παρακρατηθεί το 10% των επιχορηγήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
1 Χρηματοδότηση Κ.Α.Π. Δήμων 3.526.000.000
2 Αποδόσεις από Π.Ο.Ε. 214.000.000
3 Έσοδα από επιχορηγήσεις Σ.Α.Τ.Α. Δήμων 694.800.000
Σύνολο χρηματοδοτήσεων Δήμων 4.434.800.000

1. Χρηματοδότηση Κ.Α.Π. Περιφερειών 850.200.000
Γενικό σύνολο Δήμων & περιφερειών 5.285.000.000

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
1 Χρηματοδότηση ΚΑΠ Δήμων & περιφερειών 3.959.000.000
2 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ Δήμων 642.000.000
3 Εκτίμηση κόστους μισθοδοσίας προσωπικού πρώην ΝΑ 400.000.000
Γενικό σύνολο Δήμων & περιφερειών 5.001.000.000

Μείωση χρηματοδοτήσεων για το 2011 284.000.000

6. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας τα λοιπά έσοδα των δήμων παρουσιάζουν αύξηση 700 εκ. €. Αναφέρεται ότι αναμένεται αύξηση 500 εκ. € από τέλη και δικαιώματα και 100 εκ. € από τη φορολογική ενημερότητα. Είναι ζητούμενο πως σε περίοδο ύφεσης τα έσοδα του κεντρικού κράτους, παρά τις εξωγενείς παρεμβάσεις, να μειώνονται και της ΤΑ να αυξάνονται. Στα λοιπά έσοδα εμπεριέχονται και οι χρηματοροές από το ΕΣΠΑ που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση γιατί όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα οι επενδύσεις αναμένεται να μειωθούν.
Οι συνολικές δαπάνες της τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. έχουν ως εξής:

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2011 2012 2013 2014 2015
Αμοιβές προσωπικού 2.312 2.541 2.412 2.329 2.278
Τόκοι 100 110 110 120 120
Δαπάνες για επενδύσεις 1.324 1.313 1.286 1.259 1.233
Λοιπά έξοδα ΤΑ 3.906 3.587 3.549 3.389 3.326
Συνολικά Έξοδα 7.642 7.551 7.357 7.097 6.957

1. Προβλέπεται μείωση δαπανών για την τετραετία 2012-2015 κατά 685 εκ € σε σχέση με το 2011. Ιδιαίτερα τα 580 εκ. € από τη μείωση των λοιπών εξόδων δεν αναφέρεται πως θα εξοικονομηθούν.
2. Τα έξοδα μισθοδοσίας αναμένεται να περιορισθούν με βάση το σχεδιασμό των αποχωρήσεων και τη σχέση 5 προς 1.
3. Σύμφωνα με το ΜΠΔΣ η επενδυτική ανομβρία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα επιδεινωθεί.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ -341 385 1.011 1.538 1.843

Σημειώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για τους ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί η διαδικασία δημιουργίας πλεονασμάτων από τους δήμους και τις περιφέρειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Οι προβλεπόμενοι ΚΑΠ στον προϋπολογισμό του 2011 για το σύνολο της Αυτοδιοίκησης ανέρχονται στο ποσό των 5.285 εκ € ενώ στο μεσοπρόθεσμο ανέρχονται στο ποσό των 5.000 εκ. Προκύπτει μείωση των επιχορηγήσεων της τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 285 εκ € μόνο για το 2011

• Προβλέπεται αύξηση των λοιπών εσόδων της αυτοδιοίκησης, στην τετραετία 2012 – 2015, κατά 700 εκ € που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αύξηση εσόδων των Δήμων αφού τα ίδια έσοδα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι περιορισμένα.

• Προβλέπεται μείωση δαπανών για την τετραετία 2012-2015 κατά 685 εκ € σε σχέση με το 2011 που κατά κύριο λόγο αφορούν δαπάνες Δήμων

• Εμφανίζονται σημαντικά πλεονάσματα της ΤΑ από το 2012 και μετά, 385 εκ € για το 2012, 1.011 για το 2013, 1.557 εκ για το 2014 και 1.843 εκ για το 2015.
• Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το 2012 προβλέπεται ρητά μείωση δαπανών με περικοπή επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ κατά 250 εκ €. (σελ 82 )

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s