Παναγιωτίδου Ελένη

Εκπαιδευτικός

Γεννήθηκε και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται στα τεχνικά Λύκεια. Ως μόνιμος κάτοικος της Θεσσαλονίκης γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης. Εργάζεται με πάθος και συνέπεια με εφαρμόσιμες και νέες ιδέες για την άμβλυνση των προβλημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη της Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου χώρου, του κυκλοφοριακού, στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.