Σακαλή Όλγα

Μουσειολόγος – μουσειοπαιδαγωγός

Γεννήθηκε στη Στρατονίκη Χαλκιδικής και ζει στη Θεσσαλονίκη από το 1986. Αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) από όπου και ολοκλήρωσε τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών της. Από το 1991 εργάζεται σε Μουσεία και Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και ενήλικες. Σήμερα εργάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) και είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, στον τομέα της Μουσειακής Εκπαίδευσης. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού Θεσσαλίας-Μακεδονίας-Θράκης και αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.