Τσιωνάς Γιάννης

Τοπογράφος Μηχ/κός ΑΠΘ (1993) με μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευσης σε Οργάνωση και Διοίκηση (ΜΒΑ) και μεταπτυχιακό τίτλο σε Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επαγγελματική ενασχόληση με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), με Πολεοδομικά θέματα) και με την εκπαίδευση-κατάρτιση ενηλίκων. Μέλος ΔΣ Ένωσης Μηχανικών Δημοσίου Κεντρικής Μακεδονίας. Έγγαμος, έχει τέσσερις γιους.