Κυκλοφοριακό

Ο συνδυασμένος χωροταξικός, πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός που θα στοχεύει στον περιορισμό των μετακινήσεων, είναι βασική αρχή για μια βιώσιμη πόλη.

 • Αποκέντρωση δραστηριοτήτων από το κέντρο της πόλης.
 • Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Η αναβάθμιση του ρόλου των δημοσίων συγκοινωνιών και  ενίσχυσή τους έναντι των υπολοίπων μέσω μεταφοράς, αποτελεί βασική παράμετρο επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.

 • Σύσταση ενιαίου μητροπολιτικού φορέα αστικών συγκοινωνιών και δημοτικοποίηση του Ο.Α.Σ.Θ.
 • Αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών και επέκταση των ωραρίων των λεωφορείων.
 • Επέκταση λεωφορειολωρίδων και περιφρούρηση της λειτουργίας τους για αποκλειστική χρήση.

 • Ανάπτυξη δημοτικών συγκοινωνιών .
 • Άμεση και δραστική αύξηση του στόλου των λεωφορείων και αντικατάσταση των οχημάτων των Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.
 • Διασύνδεση των βασικών μεταφορικών κόμβων της πόλης – αεροδρομίου, λιμένα και σιδηροδρομικού σταθμού τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 • Η προώθηση της κατασκευής νέων συστημάτων μαζικών μεταφορών όπως : Τραμ και δίκτυο προαστιακού σιδηρόδρομου.
 • Θαλάσσια αστική συγκοινωνία.

Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική ελέγχου και διαχείρισης της στάθμευσης σε συνδυασμό με κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική ώστε να αποθαρρύνεται η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης και να γίνεται ορθολογική χρήση των θέσεων στάθμευσης.

 • Δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης σε περιφερειακούς σταθμούς των ΜΜΜ ή στις άκρες μεγάλων οδικών αξόνων που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.
 • Κατασκευή υπόγειων ή υπέργειων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις.
 • Προνομιακή στάθμευση για ειδικές κατηγορίες μετακινούμενων, όπως κατοίκους του κέντρου και ΑΜΕΑ.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή της πόλης απαιτείται η αποτελεσματική διαχείριση του συγκοινωνιακού συστήματος με την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων.

 • Βελτίωση της φωτεινής σηματοδότησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Προτεραιότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) μέσω σηματοδότησης.
 • Περιορισμοί Ι.Χ. με όρια ταχύτητας, ζώνες αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών και ανάπτυξη τοπικών σχεδίων κινητικότητας.
 • Προώθηση κοινής χρήσης αυτοκινήτου (car pooling) και  λωρίδων κίνησης οχημάτων υψηλής πλήρωσης.
 • Κίνητρα για μετακίνηση προσωπικού με ιδιωτικά λεωφορεία των εταιρειών ή ειδικές δρομολογήσεις ΜΜΜ.
 • Αναδιοργάνωση των ωραρίων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Για την αποθάρρυνση της χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου, απαιτείται η χάραξη μιας στρατηγικής ένταξης των ήπιων μορφών μετακίνησης σε μια εκτεταμένη επιφάνεια της Θεσσαλονίκης .

 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων σε κεντρικούς αλλά και δευτερεύοντες οδικούς άξονες.
 • Ειδικές προβλέψεις για μεταφορά ποδηλάτων στο μετρό και στάθμευση ποδηλάτων στους σταθμούς (μετεπιβίβαση).
 • Ποδήλατα πόλης .
 • Απελευθέρωση δημόσιου χώρου ώστε να εξασφαλίζονται συνεχή δίκτυα πεζόδρομων για περπάτημα στην πόλη.
 • Μελέτες ανάπλασης για αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού και ανάδειξη ποιοτικών διαδρομών.